Image by/Llun gan Mark Johnson, mojoffoto

Theatr i Bobl Ifanc yng Nghymru

2010

Bu Celfyddydau Rhyngwladol Cymru’n cydweithio mewn partneriaeth agos â’r Cyngor Prydeinig yn sioe arddangos Agor Drysau yn Aberystwyth eleni er mwyn uchafu’r buddion i’r sector yng Nghymru wrth weithio ag awduron a pherfformwyr rhyngwladol.

Mae’r sioe arddangos sefydledig hon a drefnir gan Arad Goch, sy’n darparu llwyfan i’r gorau ym maes theatr pobl ifainc o bob cwr o’r byd, hefyd yn ddigwyddiad rhwydweithio pwysig yng nghalendr y celfyddydau perfformio i Gymru. Gallodd amrywiaeth o gwmnïau theatr o Gymru rwydweithio a rhannu profiadau â chynrychiolwyr o ASSITEJ Serbia, Yr Aifft, Denmarc ac Estonia yn ogystal â Gŵyl Theatr Plant Ryngwladol Pittsburgh a 16 rue de Plaisance o Lydaw.

Ysgrifennodd Iwan Brioc, Cyfarwyddwr Theatr Cynefin tra yn gweithio gyda ni ar y prosiect:

"Rydw i’n falch iawn o allu dweud fod gan Gymru sector theatr bywiog a dirgrynol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. Gwir drysor y theatr yng Nghymru, neu hwyrach y perlau sydd ynddi, yw’r wyth cwmni theatr a gynhwysir yn llyfryn Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (gweli'r isos). Mae’r cwmnïau’n gweithio ar draws pob rhanbarth o’n cenedl fechan gan gyflwyno amrywiaeth eang o agweddau a dynesfeydd tuag at y ffurf hon mewn ysgolion, cymunedau a sefydliadau theatr. "

Mae gan rhai o’r cwmnïau a gynhwysir yn y cyfeirlyfr rhaglenni sy’n cysylltu â chynulleidfaoedd ifanc trwy greu theatr gyda’r un safonau llym â’u brodyr proffesiynol cyfatebol, gan sicrhau y byddwn yn parhau i ailgyflenwi’r crochan o syniadau a thalentau.

Mae rhai o’r cwmnïoedd yn y cyfeirlyfr yn gweithio’n rhyngwladol trwy berfformio dramor a chydweithio gyda partneriaid o bob cwr o’r byd. Mae Agor Drysau - Gŵyl Theatr Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc - yn cael ei cynnal pob yn ail flwyddyn gan Arad Goch, gan ddod a cwmnïau o bob rhan o’r byd at ei gilydd. Mae’r ŵyl yn gyfle i gwmnïoedd theatr rhyngwladol ddod at eu gilydd i gysylltu gyda’r sector, i ddatblygu cyfleoedd a chydweithrediad ac i brofi gwaith newydd gan gwmnïoedd theatr rhyngwladol.

Mae’r gyfeirlyfr yma yn datguddio gwledd o theatr bywiog a phrofiadau addysgol ar gyfer cynulleidfaoedd ym mhob man; profiadau fydd yn herio ac yn difyrru cenedlaethau ifanc a hen, trwy agor y drws i fyd newydd.

Iwan Brioc Jones
Cyfarwyddwr, Theatr Cynefin
www.cynefin.org

Darllennwch y cyhoeddiad Theatr i Bobl Ifanc yng Nghymru isod:

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees