Image by/Llun gan John Collingswood

Dawns o Gymru

Dawns o Gymru 2010

Yn Chwefror 2010, crewyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Gyfeirlyfr Dawns newydd, sydd yn cynnwys amrywiaeth o ddawnswyr annibynnol a sefydliadau dawns o Gymru.

Bwriad y Cyfeirlyfr yw i godi proffil rhyngwladol dawns o Gymru, a mi fydd yn ganllaw i gynhyrchwyr, hyrwyddwyr a churaduriaid rhyngwladol i ddatblygu eu gwybodaeth am y sector ddawns yng Nghymru.

Gwelwch y cyfeirlyfr Dawns o Gymru 2010 isod:

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees