Turning Tides

Turning Tides

Cyhoeddiad gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyfnewidfa Len Cymru

Mae Turning Tides yn gyhoeddiad sy'n astudio ysgrifennu cyfoes yng Nghymru. Cafodd ei lansio yn Ffair Lyfrau Prague ym mis Mai 2004.

Mewn cydweithrediad â Cyfnewidfa Len Cymru, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi cynhyrchu'r cyhoeddiad hwn sydd yn cynnwys portreadau ar un ar bymtheg ar hugain o ysgrifennwyr o Gymru, ynghyd â thraethawd gan yr awdur Robert Minhinnick sy'n pwyso a mesur barddoniaeth a ffuglenni yn yr iaith Gymraeg a'r Saesneg.

Comisiynwyd y ffotograffydd Toril Brancher, a bu'n teithio'n helaeth drwy'r wlad gan dynnu lluniau darlun a thirwedd o'r ysgrifennwyr a'u hamgylcheddau.

Gwelwch cyhoeddiad Turning Tides isod:

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees