Kim Fielding

Kim Fielding

Imaging Wales

Enghraifft ddiddorol yw Kim Fielding o’r cymysgrywiaeth y mae rhywun yn dod ar ei draws mor aml ymhlith artistiaid cyfoes. Mae wedi adnabod anawsterau artistiaid nad ydynt yn ddinesig wrth sicrhau digon o sylw beirniadol neu hyd yn oed wrth gael arddangosfeydd ac mae wedi mynd i’r afael â’r broblem wyneb-i-wyneb. Dyna pam nid yn unig ei fod yn artist ond hefyd yn guradur, yn sylwebydd yn ogystal â bod yn dipyn o entrepreneur ac ysgogydd a chynhyrfwr diwylliannol ar lefel ryngwladol.

Mae ei waith ei hun bob amser yn seiliedig ar ffotograffiaeth ac wedi’i wreiddio yn ochr sinistr dynoliaeth, chwedl yntau. ‘Mae hiwmor i’w gael yn y pethau mwyaf od, harddwch yn y gwrthrychau mwyaf gwrthun, yn hynod dywyll ac agosatoch.’ fel y noda yn Evolving Intent, datganiad gwaith personol i’r arddangosfa grŵp Stimulata, y bu’n ei churadu ac a fu ar daith yn rhyngwladol. Yn ei Nodiadau i arddangosfa Glassworks (2002), mae’r artist Sara Rees yn cytuno:

Mae celf ffotograffig Fielding, o’i ystyried fel darnau o waith, yn ymddangos yn sgitsoffrenig. Ceir y bortreadaeth – gweithiau dogfennaeth berfformio, y rhywioldeb gwyrdroëdig dirywiol ei luniau Stimulata a’i lygad paparazzo ddiflino sy’n chwilio am agoriadau… mae ymgysylltu â’i waith yn golygu croesi i ochr anghywir y cledrau lle y mae ein mursendod dosbarth canol yn cael ei herio. Mae hyn yn gwneud mwy na gofyn i ni gwestiynu natur y profiad esthetig a sut mae ynghlwm â dyfarnu a chwaeth. Am harddwch tywyll a phrudd; tra mai arwynebolrwydd a gwamalrwydd kitshc yn ein gadael yn agored i’r Annaearol.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees