Simon Whitehead/Phil Martin

Platfform

Ymarferiad perfformio cyfoes yng Nghymru


Mae Platfform yn gyhoeddiad cyfres sy'n astudio arfer perfformiad cyfoes yng Nghymru sy'n cael ei chynhyrchu gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Dosbarthwyd Platfform i gwmnïau theatr, rhaglennwyr a chysylltiadau y Cyngor Prydeinig yn rhyngwladol. Lansiwyd y rhifyn cyntaf, sef Platfform un/1 yn Sioe Arddangos Caeredin y Cyngor Prydeinig ar ddydd Gwener 22 Awst 2003.

Platfform 3Mae Platfform un/1 yn cynnwys ysgrifau ar Eddie Ladd, Marc Rees ac Eve Dent; mae Paul Davies yn ysgrifennu am waith y Volcano Theatre Company; ceir hefyd detholiadau ysgrifenedig o Raindogs gan Pearson / Brookes / Thomas, Scarface gan Eddie Ladd ac Indian Country gan Meic Povey.

Mae Platfform dau/2, Hydref 2004, yn cynnwys nodweddion ar 'The House Project' gan Michael Toppings', sef cyd-weithrediad rhwng ointment a Boreal Art/Nature, Mapping 001 a Good Cop Bad Cop; a darnau ysgrifenedig o'r 'The House Project', 'Ghost CIty' gan Gary Owen ac 'stafell B' gan Eddie Ladd.

Mae Platfform tri/3, Awst 2007, yn rhoi sylw i archwiliadau o gelf berfformiadol gyfoes ddiweddar, gan geisio ein procio i feddwl am ymdrechion i ddogfennu a rhoi sylw i waith artistig yng Nghymru. Ochr yn ychr â nodi’r digwyddiadau artistig hyn, mae themâu ar gofio digwyddiadau artistig y gorffennol yn codi cwestiwn ynglyn â’r hyn sy’n wybyddus a’r hyn sy’n cael ei gadw.

Am wybodaeth pellach ynglyn a'r tri cyfres o Platfform, cysylltwch efo Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ar gwybodaeth@wai.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees