False Down by/gan Anthony Shapland. Copyright the artist/Hawlfraint yr artist.

Celfyddydau Gweledol Cymru

Mae CELFYDDYDAU GWELEDOL CYMRU – VISUAL ARTS IN WALES, cyhoeddiad gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn gyflwyniad i’r cymuned gelf weledol cyfoethog sydd yma yng Nghymru. Yma dewch o hyd i orielau cyhoeddus, grwpiau artistiaid a mentrau blaenllaw Cymru sydd a diddordeb bywiog yn ymrwymiad rhyngwladol.

A fel mae Ceri Jones yn sôn yn y rhagair "A’r un mor werthfawr â’r astudiaeth deuluol hon yw’r cydweithrediad a’r cydadwaith rhyngwladol di-ben-draw sy’n parhau drwy’r flwyddyn gyfan. O’r cyfnewidiadau byr mewn digwyddiadau rhyngwladol ysblennydd i’r partneriaethau tymor hir sy’n gwlwm rhwng canolfannau diarffordd yr arfer greadigol, bydd artistiaid a chynhyrchwyr o Gymru yn rhoi i’r cyfan eu hymrwymiad personol a’u haelioni proffesiynol.

Mae lluosedd yr arfer a lluosowgrwydd creadigol yr artistiaid hyn yn nodwedd drawiadol o’r sector yng Nghymru ac, ynghyd â’r synnwyr cryf o le, mae’n helpu i gynnal ein momentum ceadigol."

Ciplun o’r bywiogrwydd yn y sector yw’r bwriad y cyhoeddiad hwn, yn hytrach na arolwg cynhwysfawr.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees