Locws Rhyngwladol / Locws International - Jackie Chettur

Cyhoeddiadau

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn ymrwymo i ddatblygu dulliau o hyrwyddo a trefnu gwaith prosiect ar gyfer y ffurfiau celfyddydol, law yn llaw ag ymarferwyr unigol, sefydliadau celfyddydol, sefydliadau diwylliannol a chyrff llywodraethol ar draws y byd.

Gyferbyn mi welwch ddewisiad o gyhoeddiadau a gynhyrchwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae croeso i chi gysylltu gyda ni gydag unrhyw gwestiynau pellach, ar gwybodaeth@wai.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees