Brasil

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ingham, Karen

Between Wales Brazil

Cais Karen Ingham i gymryd rhan mewn prosiect ar y cyd rhwng Cymru a Brasil gan gynnwys: traddodi araith gyweirnod mewn symposiwm ym Mhrifysgol Uberl�ndia arddangos ei gwaith yno gweithdy'r artist.

Dolen i wefan allanol

Image by/Llun gan Simon Gough

Theatr na n'Og



Gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol teithiodd 2 aelod o Theatr na n'Og i Rio de Janeiro i wylio perfformiad o’r sioe ‘You Should Ask Wallace’. Tra yno wnaeth ymchwilio ffyrdd i greu celfwaith ar gyfer y cymunedau sy'n byw yn y favellas a dysgon am dulliau rhyngweithio cynhwysol. Hefyd wnaethon drafod y posibilrwydd o ddatblygu prosiectau rhwng Cymru a Rio de Janeiro, fydd y canolbwyntio ar gyfuno celf a gwyddoniaeth.

www.theatr-nanog.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Dennis, Rea



Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Harrop, Angharad



Support for dancer and choreographer, Angharad Harrop, to travel to Rio de Janeiro, Brazil to present her work 'Cynefin' at the Danca em Foco Film Festival, and to develop her collaborative dance piece, Perguntas Atebion, with Brasilian musician Ruan de Vargas.

www.angharadharrop.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jones, Sianed



Support for performance artist Sianed Jones to travel to Brazil to continue and develop her collaborative piece 'Border Country' with Capoeira Mestre Alexandre Teixeira da Silva to be performed in 2013, additionally supported by The Royal Shakespeare Company.

www.sianed.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Edwards, Fred Langford

REPARATION and RESTITUTION

I greu fideo o ddarluniau Alfred Russel Wallace o bysgod a'u hailgyflwyno i afon Rio Negro.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Image by/Llun gan Simon Gough

You Should Ask Wallace

17/07/2011 - 31/07/2012

Cynhyrchiad o ddrama Theatr na n’Óg a berfformir yn Museu Da Vida yn Rio de Janeiro i bobl ifainc o’r ffafelas. Adnoddau addysgol digidol rhyngweithiol a chydweithredol i rannu gwaith rhwng y ddwy wlad.

Chile

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Lighthouse Theatre Ltd

Brief Encounters in South America 12/09/2012

Ymgeisiodd Lighthouse Theatre i�r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i genfogi taith i Chile ac Wrwgw�i er mwyn mynd � sioeau Noel Coward, �Mild Oats� a �Still Life� ar daith.

http://www.lighthouse-theatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Roberts, Stephanie



THE 1ST INTERNATIONAL MOSAIC ART PROJECT 2014

Dolen i wefan allanol

RichardGwyn_IOF_Chile&Argentina_Nov2014

Gwyn, Richard



Teithiodd i'r Ariannin a Chile i fynd i lansiadau The Vagabond’s Breakfast yn Sbaeneg yno.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

LighthouseTheatre_SAmerica_IOF_2015

Lighthouse Theatre Ltd

Brief Encounters in South America

Yn ystod mis Hydref 2015, fe wnaeth CRhC gefnogi Lighthouse Theatre i deithio i Chile, Uruguay a'r Ariannin i gynnal gweithdai a perfformiadau tairieithog ar gyfer ysgolion a grwpiau yn y gymuned.

http://www.lighthouse-theatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Grove-White, Ann

Desert 2017

Ymgeisiodd Anne Grove-White am arian i yngymryd � chyfnod phreswyl yn anialwch yr Atacama yng ngogledd Chile, a drefnir gan La Wayaca Current, ym mis Tachwedd 2017.

Dolen i wefan allanol

Colombia

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwyn, Richard



Ariannwyd ef i ymgyfranogi o Ŵyl Farddoni Medellín yng Ngholombia a chydweithio â beirdd y wlad ym Mogotá.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Vasquez, Carolina



For Carolina Vasquez and Bethan Marlow to develop pro-proyeccion, a cross artform project in Baranquilla, Colombia working with local artists and community.

Dolen i wefan allanol

Cuba

Elfen/Dewi Glyn Jones

Greenhalgh, Jill

The Threat of Silence, Transit Festival, Denmarc

Derbyniodd Jill Greenalgh arian i deithio i Cuba er mwyn cydweithio gydag artistiaid o Giwba ac artistiaid rhyngwladol yn Magdalena sin frontieras ym mis Ionawr 2017

Dolen i wefan allanol

Ecwador

  JillGreenhalgh_IOF_Ecuador_Daughter_2014-15

Greenhalgh, Jill

Tiempos De Magdalena - Ecuador

Cafodd arian i ymgyfranogi o Brosiect cyntaf Magdalena yn Ecwador.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Skoulding, Zoe

International Poetry Festival of Guayaquil Ileana Espinel Cedeno, Ecuador

Derbyniodd Zoe Skoulding gefnogaeth i'w galluogi i deithio i Ecuador i ddarllen cyfieithiadau Sbaeneg o'i cherddi yng Ng?

www.zoeskoulding.co.uk

Dolen i wefan allanol

Gweriniaeth Dominica

Elfen/Dewi Glyn Jones

Pickles, Cherry



Datblygodd CHerry Pickles prosiect sy’n cydweithio gyda 2 artist o’r Weriniaeth Ddominicaidd a 2 artist rhyngwladol yn ogystal ag ysgrifennwyr, yn ystod preswyl 3 mis yn Altos de Chavon.

Dolen i wefan allanol

Mecsico

Elfen/Dewi Glyn Jones

Fraser, Simon



To attend world forum for acoustic ecology conference in Mexico City.

Dolen i wefan allanol

Paragwái

 RobinHuwBowen_IOF_Paraguay

Bowen, Robin Huw

Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, Hydref 2013

Derbyniodd y telynor telyn deires Robin Huw Bowen gefnogaeth oddi wrth Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i berfformio a rhoi gweithdy yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay 2013.

Dolen i wefan allanol

Puerto Rico

 SiriolJoyner_dwrvivaflyer_PuertoRico_IOF_2015

Joyner, Siriol

Agua Viva, Pwerto Rico 2015

"Ym Mai/Mehefin 2015 teithiais i Bwerto Rico i barhau i gydweithio a’r ddawnswraig, Nibia Pastrana Santiago.

Dolen i wefan allanol

Venezuela

Elfen/Dewi Glyn Jones

Brioc, Iwan



Buodd Iwan Brioc yn creu cydweithrediad yn Venezuela i greu Theatr y Labyrinth gydag artistiaid lleol a phobl brodorol o'r Andes, i archwilio iaith a thirwedd.

www.cynefin.org.uk / www.iwanbrioc.com

Dolen i wefan allanol

Wrwgwái

Elfen/Dewi Glyn Jones

Theatre Versus Oppression

Til Death Do Us Part

Ailgysylltu � grwpiau theatr ym Mharagw�i a chreu cysylltiad hir ei barhad.

http://www.theatreversusoppression.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwyn, Richard

San Jos� International Book Fair, Uruguay and other events

Ceisiodd Richard Gwyn am arian i gymryd rhan yn Ffair Lyfrau Rhyngwladol San Jos� yn Wrwgw�i; hefyd gwyliau llenyddol eraill yn Buenos Aires (Yr Ariannin), Santiago a Vadividia (Chile) ym mis Medi 2017.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

Yr Ariannin

Page 1|2

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Gaiman, photo Elen Roberts

Patagonia 150

06/01/2016

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi cefnogi nifer o brosiectau rhwng artistiaid yng Nghymru a’r Ariannin yn ystod y degawd diwethaf.

Mwy am y prosiect hwn

NeXo_ABCassidyPhotography_2016

NeXo 2015

22/02/2016

Ym mis Tachwedd 2015 fe ddechreuodd dau gerddor o Gymru ar siwrnai hir o Gaerdydd i Buenos Aires yn Yr Ariannin er mwyn cymryd rhan mewn prosiect newydd arbennig sef NeXo.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Dalton, Gordon

URRA residency

Gordon Dalton applied for support to undertake a one month residency in URRA Tigre, near Buenos Aires, in October 2016.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Rhys, Marged

Plu yn yr Ariannin

Derbyniodd Marged gefnogaeth iddi hi a'r band PLU i deithio i'r Ariannin i berfformio yng Ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Burgess, Cefyn

Y FFORDD I CWM HYFRYD

I Cefyn Burgess deithio i Batagonia ym mis Hydref/Tachwedd 2017, yn ddilyniant i�r prosiect Perthyn o 2005 gan arddangos gwaith a grewyd yn rhan o�r prosiect hwnnw ac i ymchwilio gwaith a chyfleon newydd i gydweithio rhwng Cymru a Phatagonia.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Goddard, Tom

URRA Residency

I�r artist a�r perfformiwr Tom Goddard, a�r dylunydd graffeg a churadur, Sarah Davies i fynychu preswyliad URRA yn yr Ariannin.

www.ohmygodtom.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Burgess, Cefyn

Y FFORDD I CWM HYFRYD

I Cefyn Burgess deithio i Batagonia ym mis Hydref/Tachwedd 2017, yn ddilyniant i�r prosiect Perthyn o 2005 gan arddangos gwaith a grewyd yn rhan o�r prosiect hwnnw ac i ymchwilio gwaith a chyfleon newydd i gydweithio rhwng Cymru a Phatagonia.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Goddard, Tom

URRA Residency

I�r artist a�r perfformiwr Tom Goddard, a�r dylunydd graffeg a churadur, Sarah Davies i fynychu preswyliad URRA yn yr Ariannin.

www.ohmygodtom.com

Dolen i wefan allanol

 LunedRhysParri_GweithdyGwnioMeira_Patagonia_Nov2014

Parri, Luned Rhys

Gwladfa Luned Rhys Parri

Ymgeisiodd Luned Rhys Parri er mwyn teithio i Batagonia yn yr Ariannin ym mis Tachwedd 2014 i ymchwilio'r bobl a'r lle er mwyn cyfrannu at gorff newydd o waith.

Dolen i wefan allanol

 RhisiartArwel_PatagoniaCeltica_2015

Arwel, Rhisiart

Cydweithio Cymru - Patagonia

Teithiodd i'r Ariannin ym mis Chwefror 2015 i berfformio yng ngŵyl Celtica Patagonia yn Nhrevelin a chwrdd â chydweithwyr posibl ar draws Chubut.

Dolen i wefan allanol

Catrin Webster

Webster, Catrin

Preswylfa Ryngwladol URRA ym Muenos Aires

Cefais gynnig preswylfa ryngwladol a ariannwyd yn rhannol gan URRA i dreulio mis yn gweithio mewn stiwdio ym Muenos Aires, gyda grŵp o 15 artist o bob cwr o'r byd.

Dolen i wefan allanol

Dylan Fowler

Fowler, Dylan

Cydweithio a Pherfformio yn yr Ariannin a Brasil

Perfformiodd Dylan gyfres o gyngherddau ym Mrasil a'r Ariannin, gan gynnwys Patagonia yn 2013.

http://www.taithrecords.co.uk/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Pinatti, Carlos



To travel to Chubut in Argentina to prepare and install an exhibition of the Wales/Tehuelches project at the Centre for the Visual Arts, also delivering a series of community workshops, in December 2008.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Procter, Deborah



Artistic collaboration on Teatro acustico projects with Universidad de Quilmes (Argentina)

www.riversandmirrors.com

Dolen i wefan allanol

Adain Avion - Marc Rees

Rees, Marc



Patagonia 150

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gynn, Nancie



Nancie Gynn's piece, Dark River, has been selected to be played at Encuentro de Arte Sonoro Tsonami, an international contemporary music festival held annually in Buenos Aires.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gubb, Mark



Support for Mark Gubb to take part in a visual arts residency in Buenos Aires, Argentina, alongside 14 other international artists.

www.smarkgubb.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Thomas, Sian

Patagonia 150

I Sian Thomas fynd ar ymweliad ymchwil i Batagonia fel rhan o�r broses ddatblygu ar gyfer cynhyrchiad ar raddfa eang fel rhan o ddathliadau Patagonia 150 yn 2015.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwyn, Richard



Support for Cardiff based author and translator Richard Gwyn to travel to Argentina to participate in the International Literature Festival Buenos Aires, the International Poetry Festival Rosario and to present his work at the Translators Club of Buenos Aires.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

WLE_Patagonia 2013_thumbnail

Atkinson, Tiffany

Rosario International Poetry Festival

Cymerodd Tiffany Atkinson ran yng Nghyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin ar draws Patagonia gyda Karen Owen, Richard Gwyn, Nia Davis, a Mererid Hopwood.

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees