Dai Williams

Fforwm Celfyddydau Ewropeaidd Cymru

Mae Fforwm Celfyddydau Ewropeaidd Cymru yn rhwydwaith anffurfiol o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol yng Nghymru. Mae'n dwyn ynghyd sefydliadau celfyddydol o bob rhan o Gymru sydd am ymgysylltu â rhaglenni a phartneriaid Ewropeaidd.

Digwyddiadau Fforwm Celfyddydau Ewropeaidd Cymru:

Mae digwyddiadau Fforwm Celfyddydau Ewropeaidd Cymru'n rhoi cyfle i sefydliadau rannu profiad a gwybodaeth ac i rwydweithio ar draws gwahanol ffurfiau ar gelfyddyd, yn ogystal â rhoi sylw i anghenion ymarferol o ran cymorth a hyfforddiant.

Trwy Fforwm Celfyddydau Ewropeaidd Cymru gallwch ddysgu am y canlynol…

€ Cyfleoedd am gyllid Ewropeaidd Derbyn gwybodaeth gyfredol am y cyfleoedd diweddaraf o amrywiaeth o raglenni'r UE. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gydag Ewrop Greadigol Cymru.

≈ Rhwydweithiau a phartneriaid Ewropeaidd Fel aelod gweithgar o IETM, Culture Action Europe, On the Move, a Res Artis, mae gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru gysylltiadau â nifer o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol o bob rhan o Ewrop.

◊ Polisïau a mentrau Ewropeaidd Dysgwch am yr hyn sydd ar yr agenda gwleidyddol ym Mrwsel ac enghreifftiau o'r hyn sy'n digwydd ar lefel ranbarthol.

X Cyfleoedd a digwyddiadau Ewropeaidd Mae Fforwm Celfyddydau Ewropeaidd Cymru'n hysbysebu cyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau rhwydweithio, prosiectau, hyfforddiant, cynadleddau, a phrosiectau preswyl trwy negeseuon e-bost a'r cyfryngau cymdeithasol.

Ydych chi’n fenter gelfyddydol wedi'i lleoli yng Nghymru ac oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am gyllid, rhaglenni a rhwydweithiau Ewropeaidd?

Dilynwch ni ar Twitter, hoffwch ni ar Facebook, gwiriwch ein tudalen newyddion a chyfleoedd ar y we, a chysylltwch â Zélie Flach zelie.flach@wai.org.uk i dderbyn diweddariadau ar e-bost.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees