Cyflwynwch gais i arddangos gwaith fel rhan o raglen swyddogol 19eg ŵyl ddwyflynyddol CINARS (Cynhadledd a sefydliad rhwydweithio rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio) fydd ym Montréal, 9-14 o Dachwedd 2020.

Am y tro cyntaf ers sefydlu’r gynhadledd, fe fydd pob darn Theatr, Dawns, Syrcas a chelfyddyd amlddisgyblaethol yn cael ei pherfformio yn ei chyfanrwydd fel rhan o’r rhaglen swyddogol. Ni fydd rhannau byr o unrhyw berfformiad yn cael ei dderbyn, heblaw am berfformiadau cerddorol, lle bydd perfformwyr yn cael 25 munud i gyflwyno eu gwaith.

Mae’r galwad ar agor i artistiaid o bob gwlad. Rhaid anfon ceisiadau erbyn 1 Tachwedd 2019, ac mae ffi na chaiff ei ad-dalu o $125CAD ar gyfer bob cais.

Dysgwch fwy am CINARS ar eu gwefan.

Darllenwch y polisïau rhaglennu.

Cwblhewch y ffurflen gais.