Mae'n destun gofid ein bod yn hysbysu artistiaid, cwmnïau a phartneriaid cyfryngau, fod Dinas Austin wedi canslo un o ddigwyddiadau mawr cerddorol pwysicaf y flwyddyn - SXSW 2020, ac o ganlyniad fod Focus Wales wedi gorfod canslo eu gweithgareddau cysylltiedig yn Austin, Texas. 
 

Gyda'n partneriaid yng Nghymru a'r DU byddwn yn gwneud pob ymdrech i leihau costau a sgil effeithiau ar ein hartistiaid a'n cwmniau o Gymru. 
 

Byddwn yn cymryd rhan mewn cyfarfod gyda'n partneriaid Cronfa Arddangos Ryngwladol (ISF) ar Fawrth 9fed a byddwn yn darparu diweddariad wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael.
 

Sylwch fod PRS for Music wedi sefydlu tudalen gyngor ddiweddaraf SXSW ar eu gwefan i ddelio â materion sy'n gysylltiedig â chanslo'r digwyddiad pwysig hwn.

 

DIWEDDARIAD 11 Mawrth 2020

Ers 9 Mawrth, ar ôl i ddinas Austin yn Texas ganslo SXSW, rydym wedi edrych ar yr effaith a gaiff hyn a phenderfyniadau eraill ar artistiaid a chwmnïau yng Nghymru. Mae CRhC yn cydweld â’r atebion a roddwyd gan y Sefydliad PRS i gwestiynau cyffredin gan y rheini sy’n cael cyllid gan bartneriaeth y Gronfa Arddangos Rhyngwladol. (Partneriaeth rydym ni’n buddsoddi ynddi ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru yw hon.)    

Rydym ni i gyd yn hynod o siomedig bod SXSW 2020 wedi’i ganslo ac yn gofidio am effaith y Coronafeirws ar ein sector a’n cymunedau, Fodd bynnag, ar sail y wybodaeth sydd ar gael inni ar hyn o bryd, rydym yn credu ei bod yn hollbwysig nad yw’r rheini sydd wedi cael grantiau’n teithio i Austin i berfformio mewn digwyddiadau answyddogol (i gael rhagor o fanylion ewch i wefan Sefydliad PRS ac i gael esboniad o reolau mewnfudo’r Unol Daleithiau ewch i Tamizdat) *

Mae FOCUS Wales, ein partner cyflawni ar gyfer cerddoriaeth Cymru yn SXSW, wedi trefnu digwyddiad i roi llwyfan i’r bandiau o Gymru na fydd yn gallu mynd i Austin i berfformio, a hynny nos Fercher 19 Mawrth 2020 yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd – mae tocynnau ar gael fan hyn: Focus Wales at SXSW (Not in Austin).

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin am Coronafeirws/COVID19 a'n grantiau am rhagor o wybodaeth.