Mae swyddfa Llywodraeth Cymru yn Efrog Newydd yn cynnal derbyniad gyda'r hwyr yn Efrog Newydd ddydd Gwener 6 Mawrth 2020. Bydd y digwyddiad yn dathlu Wythnos Cymru yn Efrog Newydd, a bydd yn gyfle i arddangos cynhyrchiad Ballet Cymru o Romeo a Juliet.

 

Mae'r noson yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal ledled y byd trwy gydol mis Mawrth i ddathlu Cymru a Dydd Gŵyl Dewi.

 

Yna, bydd Ballet Cymru yn teithio i Bermuda i berfformio'r sioe arobryn, Romeo a Juliet, yn yng Ngŵyl Gelf Bermuda ar 10 ac 11 Mawrth 2020.

 

‘Mae Ballet Cymru yn falch iawn o gael perfformio yn Efrog Newydd a dathlu'r hyn sy'n wych am Gymru”.

Darius James OBE, Cyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru

 

I gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am y digwyddiadau a gynhelir gan Ballet Cymru yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, ewch i:

www.welshballet.co.uk

 

#DyddGŵylDewi #WythnosCymruEfrogNewydd #CymruUDA #rhyngwladol #ballet

@Celf_Cymru @Arts_Wales @WAICymruWales