Cyfle:

Preswyliad a gynhelir gan Brosiect Beppu ar y thema ‘Allwn ni ddal i gredu mewn straeon’ ar gyfer Artist Preswyl Kashima Beppu. Yn Beppu, dinas lle mae olion moderneiddio wedi gadael marciau dwfn, mae'r alwad agored hon wedi'i chyfeirio at artistiaid sy'n llunio straeon miniatur a godir o fywyd bob dydd, a'r rheini sy'n creu celf sy'n dod o hyd i obaith.

Mae'n agored i artistiaid sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ers dros dair blynedd, sy'n gallu gweithio'n annibynnol ac a fydd yn gallu cyflwyno neu arddangos darn o waith yn ystod cyfnod y preswyliad.

Gall artistiaid unigol neu grwpiau gyflwyno ceisiadau; bydd amodau cymorth yn aros yr un fath ar gyfer unigolyn neu grŵp.

Mae Prosiect Beppu yn sefydliad celfyddydol dielw sydd wedi'i leoli yn Ninas Beppu. Mae'n gweithio'n lleol ond mae ganddo gyrhaeddiad rhyngwladol. Mae ei raglen preswyliad ryngwladol flynyddol wedi'i chynnal ers 2008.

Mae Dinas Beppu wedi'i lleoli o fewn Rhaglawiaeth Oita yn ne Japan, ardal sy'n adnabyddus am ei ffynhonnau poeth a'i chefnogaeth i weithgaredd diwylliannol. Mae Oita yn un o'r cynhalwyr presennol ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd, sy’n cynnwys tîm Rygbi Cenedlaethol Cymru, ac mae wedi cyflwyno Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac arddangosfa cerameg o Gymru yn OPAM, Amgueddfa Gelf Rhaglawiaeth Oita yn ddiweddar.

Hyd y preswyliad:

30 diwrnod neu fwy rhwng 20 Ionawr ac 11 Mawrth 2020.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

Dydd Gwener 25 Hydref 2019.

Nifer yr Artistiaid: 1 (unigolyn neu grŵp)

Mae'n rhaid bod yr ymgeiswyr:

 • wedi bod yn byw a gweithio fel artist yng Nghymru ers dros dair blynedd;
 • o unrhyw genedligrwydd heblaw Japaneaidd;
 • yn gallu siarad a deall naill ai Saesneg neu Japaneaidd er mwyn cyfathrebu â staff a'r gymuned leol;
 • yn gallu deall a dilyn diben y rhaglen Artist Preswyl a bod yn gallu gweithio'n annibynnol yn ystod eu harhosiad;
 • dros 20 oed;
 • yn meddu ar resymeg ac amcanion clir dros gymryd rhan yn y rhaglen Artist Preswyl;
 • yn creu gwaith i arddangos yn ystod cyfnod y preswyliad;
 • yn cymryd rhan mewn o leiaf un drafodaeth neu ddigwyddiad cyflwyno yn ystod y preswyliad;
 • yn gallu dilyn rheoliadau'r cyfleuster.

Cymorth a ddarperir trwy gydol y preswyliad:

 • Ffi creu gwaith celf hyd at 300,000 JPY (yn cynnwys treth)
 • Costau teithio dychwelyd i Ddinas Beppu
 • Costau byw gwerth 3,000 JPY (yn cynnwys treth) y dydd
 • Llety sylfaenol a gofod gwaith (yn cynnwys dillad gwely a chostau gwresogi)
 • Gofod ar gyfer arddangosfa
 • Ffi ar gyfer digwyddiad cyflwyno
 • Cymorth cydlynu ar gyfer ymchwil a chreu
 • Trefnu staff cyfieithu a gwirfoddolwyr i gynorthwyo
 • Mae amodau cymorth yr un peth ar gyfer unigolyn neu grŵp.

 Am wybodaeth bellach ac i lawrlwytho canllawiau a ffurflen gais, ewch i wefan Prosiect Beppu:

www.beppuproject.com