Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Desg Ewrop Greadigol Cymru, mewn partneriaeth ag On the Move, yn cynnal gweithdy i edrych ar rwydweithiau diwylliannol Ewropeaidd a gwerth cysylltiadau rhyngwladol. 

 

Gall bod yn aelodau o rwydweithiau rhyngwladol arwain at fanteision niferus ac at gyfleoedd newydd i artistiaid unigol neu sefydliadau. Dyma lefydd hefyd i gyfarfod a rhannu syniadau â chymheiriaid, ac i gydweithio, dysgu a chyfnewid. Bydd hyn yn aml yn arwain at gydweithio ac at greu partneriaethau artistig rhyngwladol yn y dyfodol.

 

Nod y gweithdy hwn yw cyflwyno rhai o’r rhwydweithiau, platfformau a phrosiectau Ewropeaidd hyn, a deall sut y gallant gyfrannu at waith unigolion a sefydliadau yn y sector diwylliant. Marie Le Sourd a Yohann Floch (mae eu cefndir isod) fydd yn hwyluso’r gweithdy. 

 

Er gwaethaf heriau pandemig Covid-19 a’r ffaith y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae cyfleoedd i ymarferwyr creadigol unigol a sefydliadau celfyddydol o Gymru ymuno â nifer o rwydweithiau a digwyddiadau Ewropeaidd. Mae’n gyfnod hollbwysig i ddatblygu a chefnogi cysylltiadau newydd â phartneriaid ledled y cyfandir. 

 

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Desg Ewrop Greadigol Cymru a Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r gweithdy hwn.

 

 

Pwy gaiff ymuno a sut?

Mae’r gweithdy’n agored i ymarferwyr creadigol unigol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru sy’n gweithio yn y sectorau celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio cyfoes. Dylent fod yn awyddus i gael mwy o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael drwy ymuno â rhwydweithiau diwylliannol Ewropeaidd. 

Ar ôl cymryd rhan yn y gweithdy, bydd opsiwn i’r cyfranogwyr gael sesiwn fentora yn y dyfodol drwy On the Move.

Sylwch fod y llefydd yn gyfyngedig a dim ond un cyfranogwr o bob sefydliad y gallwn ei dderbyn.

 

Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/connecting-with-european-networks-tickets-129344431677

 

 

Pryd a ble?

Dydd Mercher, 9 Rhagfyr 2020 09:30-12:30 GMT drwy zoom.

Sylwch fod yn rhaid i’r cyfranogwyr allu ymrwymo i gymryd rhan yn yr holl weithdy.

Rhaid cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn cyn dydd Gwener 4 Rhagfyr 17:00 GMT.

 

Hwyluswyr:

Ers 2012, Marie Le Sourd yw Ysgrifennydd Cyffredinol On the Move, rhwydwaith gwybodaeth ym maes symudedd diwylliannol yn Ewrop ac yn rhyngwladol. Cyn hyn, roedd yn gyfarwyddwr ar y Ganolfan Ddiwylliannol Ffrengig yn Yogyakarta, Indonesia (2006 - 2011) a gweithiodd yn Singapore i Sefydliad Asia-Ewrop – Yr Adran Ddiwylliannol (1999 - 2006).

 

Dros y blynyddoedd, mae Marie Le Sourd wedi arbenigo fwyfwy mewn cydweithio diwylliannol rhyngwladol, ac yn enwedig symudedd artistiaid a gweithwyr diwylliannol proffesiynol, gan roi sylw i bob disgyblaeth. 

 

Ers diwedd 2014, mae hi wedi cryfhau ei gallu i ddatblygu model economaidd newydd i gynnal OTM wrth iddo ddatblygu amryw byd o bartneriaethau ar gyfer cyhoeddiadau, gweithdai a mentora ym maes rhyngwladoli arferion (pob disgyblaeth) a gwerthuso (gan gynnwys ar gyfer rhwydweithiau fel IN SITU, IETM, Confensiwn Theatrau Ewrop ac ati). Bu’n sicrhau bod gwasanaeth darparu gwybodaeth y platfform symudedd diwylliannol yn gywir ac ar gael yn rhad ac am ddim i bob defnyddiwr. 

 

Ymgynghorydd diwylliannol i sefydliadau celfyddydol a diwylliannol annibynnol yw Yohann Floch, ac mae’n cyfrannu hefyd at weithgareddau nifer o brosiectau cydweithio rhyngwladol fel SHIFT (dan arweiniad Cyngor Cerddoriaeth Ewrop), i-Portunus (dan arweiniad y Goethe Institut), y Rhwydwaith Arweinyddiaeth Arloesol (dan arweiniad Dansehallerne), RESHAPE (dan arweiniad Onda), Autopistes (dan arweiniad La Grainerie), a CASA Circuits (dan arweiniad Subtopia), ymhlith eraill.

 

Mae’n aml yn arwain gweithdai a seminarau am bolisi diwylliannol, rhwydweithio rhyngwladol, datblygu capasiti a rheoli strategol. Er enghraifft, mae’n un o’r prif unigolion sy’n gysylltiedig â hyfforddi cwmnïau ym maes y celfyddydau perfformio fel rhan o raglen ryngwladoli newydd i’r sector celfyddydol a diwylliannol yn Ffrainc, a honno’n cael ei hariannu gan y Weinyddiaeth Ddiwylliant a’r Institut Français a’i chydlynu gan On the Move.