Mae trydedd Ŵyl Ddawns Caerdydd, a gaiff ei chynnal bob dwy flynedd, yn denu artistiaid a chwmnïau o fri o bob cwr o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol i Gaerdydd i dathlu dawns gyfoes.

 

Yn ystod yr ŵyl eleni (CDF19), a gynhelir rhwng 8 a 24 Tachwedd, bydd 11 o gynyrchiadau dawns yn cael eu perfformio, noson arbrofi ar gyfer gwaith newydd ac artistiaid dawns ifanc, cyfres o gyngherddau wedi’i harwain gan Annie Hanauer gyda myfyrwyr Prifysgol De Cymru a dwy stiwdio agored gyda Daina Ashbee a Siriol Joyner. Yn ogystal ag amrywiaeth o berfformiadau â thocynnau a pherfformiadau am ddim, mae’r ŵyl wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygiad artistig a chyfoethogi’r gymuned ddawns yng Nghymru. 

 

Am y tro cyntaf erioed, mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a g39 yn bartneriaid lleoliad, ac mae Gŵyl Ddawns Caerdydd hefyd wrth ei bodd o weithio gyda Phrifysgol De Cymru i ddarparu profiad o’r diwydiant ac ysbrydoliaeth greadigol i fyfyrwyr. Bydd perfformiadau hefyd yn cael eu cynnal yn y Chapter, Tŷ Dawns Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

 

Bydd yr ŵyl yn cychwyn gyda pharti lansio yn y Chapter nos Wener 8 Tachwedd, gyda chomisiwn newydd gan yr artist Cecile Johnson Soliz a dawnswyr eraill. Mae’r gwaith cyffrous hwn, Exploratory Dances for Drawings and Sculpture, yn dangos bwriad i gydweithio yn y dyfodol. Bydd cerddoriaeth a ffilmiau gan artistiaid a chwmnïau sy’n gysylltiedig â'r ŵyl yn cael eu dangos hefyd. Mae’r parti lansio yn wahoddiad agored i gysylltu a dathlu'r unig ŵyl ddawns gyfoes yng Nghymru.  

 

Mae rhaglen lawn yr ŵyl ar gael ar-lein nawr, ac mae’n cynnwys rhywbeth at ddant pawb.  Ymhlith y perfformiadau mae: SWEAT BABY SWEAT gan Jan Martens (Tŷ Dawns, 9 Tach), Roots gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (Tŷ Dawns, 12-14 Tach), -ish gan Aby Watson (Canolfan Mileniwm Cymru, 14 Tach), Rambert2 (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, 15-16 Tach), Unwrapping d a n s e gan Rosalind Crisp (Chapter, 15 Tach), Which leg are we on? gan Good News From The Future (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, 16 Tach), OUT gan Rachael Young (Chapter 17 Tach), Morfa Rhuddlan gan Siriol Joyner (Chapter, 21-23 Tach), Touch gan Second Hand Dance (Chapter, 22-23 Tach), Swish gan Tereza Hradilková, Filip Míšek a’u grŵp cydweithredol (Tŷ Dawns, 22-23 Tach), a The Elsewhere Series gan Leah Marojević a Theo Clinkard (g39, 23 Tach a’r Chapter, 24 Tach).

 

Dywedodd Chris Ricketts, cyfarwyddwr artistig Gŵyl Ddawns Caerdydd: “Rydyn ni wrth ein bodd o gyflwyno artistiaid a chwmnïau dawns anhygoel yn yr ŵyl eleni. Bydd dros 70 o artistiaid yn cymryd rhan mewn cynyrchiadau a digwyddiadau. Mae llawer o’r artistiaid wedi’u lleoli yma, ond bydd sawl un yn dod i Gymru o wledydd Ewropeaidd gwahanol ac mor bell i ffwrdd â Chanada ac Awstralia. Grŵp anhygoel ac amrywiol o bobl, a rhaglen arbennig o amrywiol i gynulleidfaoedd ei mwynhau.”

 

Cyngor Celfyddydau Cymru yw prif fuddsoddwr yr ŵyl fel rhan o’i ymgyrch i gefnogi gwyliau o’r fath ledled Cymru. Partneriaid rhaglen Gŵyl Ddawns Caerdydd ar gyfer CDF19 yw’r Chapter, g39, Groundwork Pro, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol De Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

 

Am ragor o fanylion ac i archebu tocynnau, ewch i www.dance.wales/cy/