Ydych chi'n bensaer, artist, dylunydd, ymgynghorydd neu weithiwr proffesiynol yn y diwydiant sy'n gweithio mewn unrhyw faes sy'n perthyn i ddylunio yng Nghymru?

Mae Dylunio Prydain Fawr yn ymgyrch blwyddyn o hyd sy'n arddangos talentau ac arbenigedd eithriadol y DU o ran dylunio, gyda'r bwriad o gynyddu cydweithio creadigol rhwng y DU a Hong Kong.

Uchafbwynt yr ymgyrch yw bod y DU yn wlad bartner ar gyfer Wythnos Busnes Dylunio Hong Kong 2019. Bydd Syr John Sorrell CBE yn arwain y ddirprwyaeth fwyaf erioed o ddylunwyr Prydeinig ar ymweliad â Hong Kong ac ardal ehangach y Bae Fwyaf. Trwy gydol yr ymgyrch blwyddyn o hyd, bydd rhaglen ragorol o ddigwyddiadau, trafodaethau a phrofiadau rhyngweithiol ledled y ddinas yn archwilio sut bydd dylunio a meddwl am ddylunio yn effeithio ar sut rydym yn gweithio, byw, chwarae a dysgu yn y dyfodol.

Os hoffech fod yn rhan o ddirpwyaeth ddylunio fwyaf y DU hyd yn hyn, cofrestrwch eich diddordeb nawr: https://www.events.great.gov.uk/ehome/index.php?eventid=200183806&

Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth yma (uniaith Saesneg). 

Rhai ffeithiau a ffigurau:

Bydd dros 120,000 o gyfranogwyr o tua 80 o wledydd yn 
mynychu’r Wythnos Busnes Dylunio, sy'n cynnwys pedair cydran:

 • Uwchgynhadledd: 70-80 o siaradwyr, gyda thua 30% ohonynt yn dod o'r DU;
 • Arddangosfa: Gofod 1,000 metr sgwâr yn DesignInspire er mwyn arddangos a hyrwyddo diwydiannau a brandiau'r DU;
 • Addysg: Rhaglen gyfnewid addysg i'w datblygu â’r Brifysgol Bolytechnig a Sefydliad Dylunio Hong Kong; a
 • deTour: Gofod arddangos dros dro yn PMQ er mwyn hyrwyddo dylunwyr ifanc.

 

Pwy ddylai ymuno â'r ddirprwyaeth?

Mae'r Adran Masnach Ryngwladol yn chwilio am ddylunwyr profiadol, gweithwyr proffesiynol perthnasol yn y diwydiant, prifysgolion a darparwyr academaidd sy'n gweithredu ledled pob maes dylunio, gan gynnwys:

 • Pensaernïaeth
 • Crefftau
 • Ymgynghoriaeth ddylunio
 • Ffasiwn
 • Dodrefn
 • Profiad
 • Ystafelloedd
 • Goleuadau
 • Amgueddfeydd
 • Cynnyrch
 • Manwerthu
 • Celfyddydau gweledol