Mae’r seren opera, Syr Bryn Terfel, yn ymuno â hen gyfaill ysgol a chyfarwyddwr ffilm a theledu blaenllaw a weithiodd ar y gyfres deledu boblogaidd Friends ar gyfer cyngerdd Nadolig o Gymru fydd yn cael ei ffrydio ledled y byd gan Opera Metropolitan Efrog Newydd.

Bydd y cyngerdd gyda blas Cymreig unigryw yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu am 6yh ddydd Sadwrn, Rhagfyr 12, gyda Gary Halvorson, a gyfarwyddodd 55 pennod o Friends rhwng 1997 a 2004, yn Efrog Newydd yn rheoli’r cynhyrchiad moethus o bell.

Yn ystod y cyngerdd bydd y bas bariton, sy’n dod yn wreiddiol o Bantglas ger Penygroes yng Ngwynedd ac sydd bellach yn byw ym Mhenarth ger Caerdydd, yn canu dwy gân gan un o'i hoff gyfansoddwyr, Robat Arwyn, a fu’n gyd-ddisgybl yn yr un ysgol uwchradd â Syr Bryn yn Nyffryn Nantlle.

Ymysg y caneuon bydd Anfonaf Angel, y gân hudolus a ysgrifennwyd gan Robat, sydd bellach yn byw yn Rhuthun, ac a recordiwyd gan Syr Bryn yn 2011 i godi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Bydd yn cyflwyno ei berfformiad o’r gân yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu i arwyr rheng flaen cartrefi gofal sydd wedi ymateb yn wych i her y pandemig coronafeirws trwy warchod gofal cymdeithasol ac achub bywydau.

Y gân arall gan Robat Arwyn fydd yn cael ei pherfformio yn y cyngerdd yw’r un a helpodd i dorri Record Byd Guinness ar gyfer yr albwm cyntaf i werthu gyflymaf yn y DU.

Robat oedd cyfansoddwr y gerddoriaeth ar gyfer cân Benedictus a ymddangosodd ar albwm gan dri offeiriad Catholig o’r Iwerddon gyda chôr y Fatican yn canu cefndir, a fu’n llwyddiant rhyngwladol ysgubol mewn 30 o wledydd, gan werthu dwy filiwn o gopïau.

Bydd y cyngerdd, sy’n rhan o gyfres Cyngerdd Met Stars Live in Concert, hefyd yn rhoi llwyfan i ddau ganwr ifanc, y tenor Trystan Llŷr Griffiths, sy'n cael cefnogaeth menter Momentum Barbara Hannigan, a'r soprano Natalya Romaniw, a fydd yn perfformio ochr yn ochr â'r pianydd Jeff Howard. Hefyd yn perfformio bydd y grŵp gwerin traddodiadol o Gymru, Calan.

Bydd yn gyfle hefyd i Syr Bryn berfformio gyda'i wraig hynod ddawnus, Hannah Stone, y gyn delynores frenhinol i Dywysog Cymru sy'n hanu o'r Mwmbwls ger Abertawe.

Ar ôl y perfformiad byw talu-i-wylio sy’n costio $20, bydd y cyngerdd ar gael i'w wylio ar alw am 14 diwrnod.

Yn ôl Syr Bryn, fe wnaed y cyfan yn bosibl diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru wrth ddod o hyd i’r “lleoliad perffaith” yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru wrth gefnogi’r artistiaid ifanc.

Roedd Syr Bryn yn benderfynol o sicrhau bod cwmni cynhyrchu teledu o Gymru yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y darllediad ac aeth y prosiect i Boom Cymru o Gaerdydd.

Yn dod â’r cyfan ynghyd fel cyfarwyddwr y cyngerdd fydd Gary Halvorson, y mae ei restr nodedig o waith teledu yn cynnwys llu o sioeau poblogaidd fel Friends, Joey, Two and a Half Men, Who Loves Raymond, The Drew Carey Show ac Adventures in Wonderland.

Ers 2006 mae wedi cyfarwyddo fersiynau byw dros 80 o gynyrchiadau’r Met sydd wedi cael eu darlledu i sinemâu ledled y byd.

Y ffigwr allweddol arall y tu ôl i'r cyngerdd yw Peter Gelb, rheolwr cyffredinol yr Opera Metropolitan, a oedd gynt yn llywydd Sony Classical Records.

Dywedodd Syr Bryn: “Mae’r gefnogaeth a gawsom gan Lywodraeth Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi bod yn anhygoel.

“Rwy’n siŵr y bydd yn lleoliad perffaith oherwydd mae’r cyfuniad o hen garreg a nenfwd pren cromennog Eglwys Gadeiriol Aberhonddu yn creu acwstig hyfryd.

“Dechreuodd yr eglwys gadeiriol hanesyddol fel eglwys priordy Benedictaidd yn yr 11eg ganrif ond mae llawer o'r adeilad a welwn heddiw yn dyddio'n ôl i'r 13eg a'r 14eg ganrif. Mae'n adeilad hardd ac atmosfferig.

“Roeddwn yn arbennig o awyddus i'r cyngerdd fod â blas Cymreig unigryw ac i roi llwyfan ar gyfer talentau ifanc Cymreig anhygoel.

“Erbyn hyn, rydw i wedi cael sawl tymor yn perfformio rolau canu yn Efrog Newydd sydd yn agos iawn at fy nghalon, fel Figaro, Don Giovanni, Falstaff, Scarpia a Wotan yn y Ring Cycle gan Wagner.

“Wrth gwrs, roeddwn i fod yn Efrog Newydd ym mis Ionawr yn perfformio yn The Flying Dutchman ond yn anffodus torrais fy nghoes yn wael yn Bilbao a oedd yn ergyd enfawr i ddechrau fy nhymor yn 2020.

“Rwyf wedi bod yn edrych ymlaen at y cyngerdd hwn ers yr haf a bydd y repertoire y byddaf yn ei berfformio yn sicr yn fy atgoffa o’r holl bobl sy’n gweithio ar y rheng flaen yn ystod y pandemig hwn.

“Ymhlith yr uchafbwyntiau i mi fydd cân Ivor Novello I Can Give You the Starlight, Ar Hyd y Nos gyda Calan a chlywed Hannah yn chwarae darn hyfryd Amrywiadau Cyngerdd ar O Tannenbaum.

“Mae gwrando ar y delyn yn cael ei chwarae yn awyrgylch eglwys gadeiriol yn rhywbeth eithriadol, mae’n offeryn mor arbennig a nefolaidd.

“Mae gan y cyngerdd ddetholiad o gerddoriaeth Nadoligaidd hyfryd o bob cwr o’r byd. Rwy'n gobeithio y bydd pobl yn gwylio er mwyn gweld a chlywed rhai perfformwyr rhyfeddol o Gymru.”