Os mai eich dewis yw anfon e-bost, yna cofiwch ddewis yr adran berthnasol. Os nad y'ch chi'n siŵr at ba adran y dylai eich e-bost fynd, yna dewiswch 'ddim yn siŵr' o'r rhestr. Medrwch anfon neges atom yn y Gymraeg ynteu'r Saesneg.

Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bae Colwyn. Mwy am y lleoliadau yma.

Dros y ffôn

Os hoffech gysylltu â ni dros y ffôn, dyma'r rhif: 03301 242733 (Codir cyfraddau galwadau lleol ar gyfer pob galwad).

Pan fyddwch yn ffonio'r rhif ffôn, cewch ddewis o'r iaith yr hoffech gynnal y sgwrs : (1) Cymraeg neu (2) Saesneg.

Yna cewch nifer o ddewisiadau pellach i ddewis o'u plith.

Y wasg

Cyswllt brys y tu allan i oriau gwaith arferol ar gyfer y wasg
Os ydych yn newyddiadurwr ac ag ymholiad brys y tu allan i oriau gwaith, yna rhowch ganiad i +447964 688804 (codir taliadau ffonau symudol arferol).