Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cymru a'r byd

Rydyn ni'n bont rhwng celfyddydau Cymru a'r byd. Darganfyddwch fwy yma.

A group of people watch circus performers dance on grey blocks of different height
Exhibition of colourful textiles within a white space

Sut rydym yn cefnogi artistiaid i weithio'n rhyngwladol

Rydym yn annog ein hartistiaid a’n sefydliadau i deithio, ehangu eu profiadau, a datblygu cysylltiadau creadigol newydd. Rydym yn gweithio gyda nhw i sicrhau eu bod yn barod i wneud y mwyaf o gyfleoedd ac i arddangos celfyddydau ac artistiaid Cymru yn rhyngwladol.
 

A male and female musical performance. Singing and playing keyboards in front of a large screen containing a cartoon character and Japanese writing

Ble rydym yn gweithio – ein perthnasau byd-eang

Er ein bod yn cefnogi artistiaid ledled y byd, rydym yn canolbwyntio ein gwaith strategol a phartneriaethau mewn ardaloedd daearyddol penodol. Ein ffocws presennol yw: Ewrop, Tsieina, Canada ac India. Mae gennym raglen yn Siapan ar y cyd gyda Llywodareth Cymru a British Council Siapan ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd a Blwyddyn Diwylliant y DU - Siapan 2019-20. Yn agosach i gartref, rydym yn datblygu ein parthnasau yn Iwerddon.

 

Circus performance with suspended hoops and acrobats

Y byd yng Nghymru

Mae Cymru yn genedl amlieithog, amlddiwylliannol ac amrywiol. Rydym yn cefnogi prosiectau rhyngwladol sy'n ysbrydoli pobl a chymunedau yng Nghymru i ymgysylltu â'i gilydd a'r byd trwy'r celfyddydau.