Peidiwch â cholli cyfle i chwilio am gyfleoedd busnes newydd yn Shanghai a Hong Kong. 

Mae Llywodraeth Cymru’n gallu helpu* cwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad marchnad allforio hon. Mae dau opsiwn o gefnogaeth ar gyfer yr ymweliad:

Cefnogaeth ar gyfer Teithio yn Unig

Y gost yw £1,200 ac mae’n cynnwys y canlynol:

· Tocynnau hedfan dwyffordd

· Teithio yn y wlad

· 5 noson o lety a brecwast

· Mynd i ddigwyddiadau yn y marchnad

Cymorth ar gyfer Teithio a Threfnu Chyfarfodydd 

Y gost yw £1,900 ac mae’n cynnwys y canlynol:

· Tocynnau hedfan dwyffordd

· Teithio yn y wlad

· 5 noson o lety a brecwast

· Mynd i ddigwyddiadau yn y marchnad

· Trefnu cyfarfodydd gyda hyd at 6 gysylltiadau busnes

Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni 

*cyn belled â’u bod yn gymwys.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Tachwedd, 2018.

Os hoffech ffurflen gais neu drafod rhagor o gymorth cysylltwch â ni ar bob cyfrif drwy anfon e-bost at:

InternationalTrade@llyw.cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/zones/export