* Noder ein bod wedi rhoi saib ar y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol a'r Gronfa Cysylltu tan y bydd yn ymarferol i ni eu hailagor. Yn y cyfamser, mae cefnogaeth ar gael yn ymateb i'r coronafeirws drwy'r Gronfa Adferiad Diwyllianol wedi ei drefnu unai gan Gyngor Celfyddydau Cymru neu Llywodraeth Cymru. *

 

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Mae gennym gronfa agored o'r enw'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol.

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain.

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn gweithredu ar sail raglen dreigl sy'n golygu nad oes dyddiadau cau. Gallwch wneud cais unrhyw bryd.

 

Mae rhestr lawn o'r prosiectau rydym wedi ei hariannu ar gael drwy ddethol y cynllun ar y ddolen isod. Gallwch hefyd hidlo'r canlyniadau.

Prosiectau a ariannwyd.

 

Cysylltu: Cronfa Rhwydweithiau Ewropeaidd

Mae’r gronfa Cysylltu yn helpu sector y celfyddydau yng Nghymru i ddatblygu, cynnal a chryfhau ei gysylltiadau â phartneriaid strategol allweddol yn Ewrop.

Mae arian Cysylltu yn cefnogi:

  • presenoldeb a chyfranogiad mewn digwyddiad a drefnir gan un o'r rhwydweithiau Ewropeaidd hirsefydlog (cynhadledd/cyfarfod blynyddol gan amlaf). Gall hyn fod yn rhwydwaith rydych yn aelod ohono neu'n rhwydwaith rydych yn bwriadu ymuno ag ef;
  • mynychu cyfarfodydd neu ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan rwydwaith Ewropeaidd anffurfiol o unigolion sy’n cydweithio neu sefydliadau rydych chi’n aelod gweithgar gyda nhw neu rydych chi’n gobeithio gweithio gyda nhw.

Mae Cysylltu yn rhan o fenter ehangach Llywodraeth Cymru, sy'n canolbwyntio ar sicrhau cydberthnasau yn y dyfodol â rhanbarthau, gwledydd a rhwydweithiau Ewropeaidd ar ôl Brexit. Byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 15 Mawrth 2020.

Cronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS 

Rydym hefyd yn partneru â sefydliadau eraill i gynnig arian ar gyfer gwaith rhyngwladol penodol.

Os ydych yn artist, band, cyfansoddwr caneuon neu gynhyrchydd ac wedi eich gwahodd i chwarae mewn gŵyl arddangos ryngwladol neu gynhadledd, mae'n bosib yr ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan Gronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Darllenwch fwy am y bartneriaeth yma.

Os ydych yn gymwys ar gyfer y gronfa hon, ni allwch wneud cais i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. 

Cysylltwch â ni os nad ydych yn sicr pa gronfa sydd orau i chi.