Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Ers mis Mawrth 2020, bu ein Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar saib, ac felly hefyd ein cronfa beilot, Cysylltu: Rhwydweithiau Ewropeaidd a Datblygu’r Farchnad.

Gan ymateb i’r cyd-destun byd-eang wrth i hwnnw newid, ac i’r trafodaethau niferus rydyn ni wedi gwrando arnyn nhw a chymryd rhan ynddyn nhw, byddwn yn adolygu’r naill gronfa a’r llall gyda’r nod o agor y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar ei newydd wedd ym mis Ebrill 2021.

Cyn gwneud hyn, byddwn yn agor y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar raddfa lai ar 27 Ionawr 2021, a hynny ar gyfer gweithgareddau sydd â chysylltiadau rhyngwladol.  

Darllenwch y canllawiau diwygiedigsylwch ar yr unig ddyddiad cau ar gyfer y cyfnod hwn, sef dydd Iau 18 Chwefror 2021.

Lawrlwythwch eich taflen glawr fel PDF neu dogfen word ar y ddolen isod. 

Mae rhestr lawn o'r prosiectau rydym wedi ei hariannu ar gael drwy ddethol y cynllun ar y ddolen isod. Gallwch hefyd hidlo'r canlyniadau.

Prosiectau a ariannwyd.

 

Cysylltu: Cronfa Rhwydweithiau Ewropeaidd (ar gau)

Mae’r gronfa Cysylltu yn helpu sector y celfyddydau yng Nghymru i ddatblygu, cynnal a chryfhau ei gysylltiadau â phartneriaid strategol allweddol yn Ewrop.

Mae arian Cysylltu yn cefnogi:

  • presenoldeb a chyfranogiad mewn digwyddiad a drefnir gan un o'r rhwydweithiau Ewropeaidd hirsefydlog (cynhadledd/cyfarfod blynyddol gan amlaf). Gall hyn fod yn rhwydwaith rydych yn aelod ohono neu'n rhwydwaith rydych yn bwriadu ymuno ag ef;
  • mynychu cyfarfodydd neu ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan rwydwaith Ewropeaidd anffurfiol o unigolion sy’n cydweithio neu sefydliadau rydych chi’n aelod gweithgar gyda nhw neu rydych chi’n gobeithio gweithio gyda nhw.

Mae Cysylltu yn rhan o fenter ehangach Llywodraeth Cymru, sy'n canolbwyntio ar sicrhau cydberthnasau yn y dyfodol â rhanbarthau, gwledydd a rhwydweithiau Ewropeaidd ar ôl Brexit. Byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 15 Mawrth 2020.

Cronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS 

Rydym hefyd yn partneru â sefydliadau eraill i gynnig arian ar gyfer gwaith rhyngwladol penodol.

Os ydych yn artist, band, cyfansoddwr caneuon neu gynhyrchydd ac wedi eich gwahodd i chwarae mewn gŵyl arddangos ryngwladol neu gynhadledd, mae'n bosib yr ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan Gronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Darllenwch fwy am y bartneriaeth yma.

Os ydych yn gymwys ar gyfer y gronfa hon, ni allwch wneud cais i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. 

Cysylltwch â ni os nad ydych yn sicr pa gronfa sydd orau i chi.