Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Mae gennym gronfa agored o'r enw'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol.

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain.

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn gweithredu ar sail raglen dreigl sy'n golygu nad oes dyddiadau cau. Gallwch wneud cais unrhyw bryd.

Cronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS 

Rydym hefyd yn partneru â sefydliadau eraill i gynnig arian ar gyfer gwaith rhyngwladol penodol.

Os ydych yn artist, band, cyfansoddwr caneuon neu gynhyrchydd ac wedi eich gwahodd i chwarae mewn gŵyl arddangos ryngwladol neu gynhadledd, mae'n bosib yr ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan Gronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Darllenwch fwy am y bartneriaeth yma.

Os ydych yn gymwys ar gyfer y gronfa hon, ni allwch wneud cais i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. 

Cysylltwch â ni os nad ydych yn sicr pa gronfa sydd orau i chi.